EFOS prejemnik nepovratnih sredstev v okviru programa EU Horizon 2020

Razdrto, Slovenija - S ponosom vas obveščamo, da je EFOS, vodilni svetovni ponudnik specializiranih informacijskih rešitev na področju okolja in zdrave hrane, postal prejemnik nepovratnih evropskih sredstev v okviru programa Horizon 2020 za nadaljnji razvoj sistema za avtomatsko spremljanje škodljivcev Trapview.

Dodelitev nepovratnih evropskih sredstev je neposredno priznanje Evropske komisije, da je sistem za avtomatsko spremljanje škodljivcev Trapview prebojna inovacija na področju kmetijstva. Obenem ima velik potencial za vplivanje na način, kako se hrana lahko prideluje bolj zdravo in sonaravno z uporabo principov integriranega managementa škodljivcev ter "precision agriculture".

Avtomatski sistem za spremljanje škodljivcev Trapview združuje avtomatski zajem podatkov s pomočjo elektronskih pasti, ki so postavljene na terenu, in naprednega procesiranja zbranih podatkov z avtomatsko razpoznavo slik ter algoritmi za analizo podatkov. Uporabniki dnevno prejemajo informacijo o stanju škodljivcev na njihovih poljih brez neposrednega vložka truda, kar jim prihrani dragocen čas, obenem pa lahko sprejemajo optimalne odločitve glede uporabe sredstev za zaščito rastlin proti škodljivcem.

Sredstva so bila dodeljena za 2-letni projekt, katerega namen je vzpostaviti gosto mrežo avtomatskih pasti v mediteranskem bazenu ter s kombinacijo napredne avtomatske prepoznave slik, analize podatkov in statističnega napovedovanja ponuditi podobne storitve, kot je na primer vremenska napoved, le za škodljivce. Projekt obenem omogoča, da EFOS še utrdi svoj položaj vodilnega proizvajalca rešitev za spremljanje pridelka in škodljivcev.